...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารข่าวในพระราชสำนักแบบภาพเคลื่อนไหว และนำเข้าข้อมูลลงในระบบจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุเพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง)